Aktuelt

Nyheter og notiser

 • Fra styrebordet
 • Meldinger
 • Notiser
 • Annen info

Liste over innlegg

 • Norges beste padleklubb vil ha deg!

  Har du lyst til å gjøre en innsats for Norges beste padleklubb?

  Årsmøtet nærmer seg, og vi skal velge nye personer til styret for Lillesand Padleklubb. Styrets fremste oppgave er å arbeide for at LPK fortsatt skal være en livskraftig og framtidsrettet klubb.

  Klubben trenger et engasjert styre som er opptatt av å gjøre smarte valg for framtiden og som har et blikk for helheten i klubben. I styret får du en stor mulighet til å være med å påvirke.

  Viktige arbeidsområder:

  • Gjennom ulike type aktiviteter bidra til padleglede for alle og et godt miljø i klubben
  • Legge grunnlaget for en sunn og god drift gjennom kompetanseutvikling, HMS og god styring av økonomien
  • Sammen med de andre foreningene på Verven, etablere og videreutvikle felles lokaler

  Inspireres du av klubbens visjon «Padleglede for alle»? Vet du om en person vi bør spørre om å gjøre en innsats i styret?

  Ta kontakt med valgkomitéen ved Per-Oddvar Osland, mobil 992 86 861, per00osland@gmail.com eller Marianne Grønvold Flakk, mobil 995 20 814, mariannegflakk@hotmail.com

 • Kompetanseheving i LPK
  • Hvem kan søke om kompetansemidler?

  • Hva kan det søkes om støtte til?

  • Hvor mye dekker klubben?

  • Hvem skal det søkes til?

  • Er det noen forpliktelser?

  Retningslinjer finner du her!

   

 • Retningslinjer for leie eller lån av klubbens utstyr

  Retningslinjene har vært drøftet i styret i oktober og november 2022, ikke uten hodebry. Styret hadde to spor å velge mellom: 1) At LPK kunne drive med uteie av kajakker og tilhørende utstyr eller 2) at LPK ikke skulle drive med ren utleie siden dette ikke faller inn under klubbens formål.

  Vi landet på det siste. At LPK ikke skal drive med ren utleie skal likevel ikke være til hinder for at LPK kan holde kurs i padling for andre organisasjoner. Poenget er at det skal foregå i LPKs regi i kooperasjon med aktører som det er formålstjenlig å ha samarbeid med. Når padlekurs gjennomføres slik, vil klubben stille sine egne instruktører til disposisjon. Derved kan vi sørge for kvalitet og sikkerhet samtidig som vi tilgodeser våre instruktører og klubben selv. Vi skal være fleksible, lydhøre og samarbeidsvillige overfor andre aktører slik at de gjennom LPK får et godt og trygt kursopplegg som de er fornøyd med.

  Klikk her for å lese retningslinjene!

 • Takk til alle våre frivillige!

  Lillesand Padleklubb har en imponerende gjeng med frivillige. Dere gjør en stor og uerstattelig innsats for klubben, lokalmiljøet og padlesporten. En hjertelig takk fra styret til hver og en, ingen nevnt – ingen glemt!

  Hilsen fra generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.
 • Gode rabatter for medlemmer

  Avtalen

  Lillesand Padleklubb har inngått avtale med Padlespesialisten AS. Avtalen gjelder i denne omgangen frem til 31. desember 2024 og gir både klubben og medlemmene gunstige priser på hele varespekteret til Padlespesialisten AS.

  Hvordan fungerer det

  For å få rabatten når du handler i butikken viser du medlemskortet. Det kan du laste ned fra https://www.minidrett.no/profil/medlemskap. Hvis du vil handle i nettbutikken, tar du kontakt med et av klubbens styremedlemmer og får oppgitt en kode som ikke skal deles med andre.

  Ikke medlem enda? Klikk her og meld deg inn – nå halv kontingent!

  Medlemskvelder

  Fra tid til annen vil Padlespesialisten AS invitere til medlemskvelder. De blir kunngjort på https://www.lillesandpadleklubb.no/aktivitetskalender/ og på https://www.facebook.com/groups/lillesandpadleklubb

  Torsdagstur, pause på Auesøya / Thursday trip, break at Auesøya island