Årshjul

Dette er planlagte aktiviteter for 2018. I tillegg vil det kunne forekomme spontane aktiviteter i klubbens regi eller på initiativ fra medlemmer, følg med på Facebook og på epost.

 • 17. april: Oppstart klubbturer
 • 22. april: Aktivitetsledersamling
 • 29. april: Siste bassengtrening
 • 5. mai: Strandryddedagen
 • 23. juni: Padlingens dag 
 • 25. august: Vervendagen 
 • 25. september: Siste klubbtur 2018 
 • September: Ekstraordinært årsmøte (ta stilling til søknad om tippemidler for klubbhus). 
 • Oktober: Oppstart bassengtrening (program legges ut på LPKs websider) 
 • Oktober: Oppstart klubbkvelder (program legges ut på LPKs websider) 
 • Mars 2019: Årsmøte