Årshjul

Planlagte aktiviteter

I tillegg til de planlagte aktivitetene som er listen opp nedenfor kan det forekomme spontane aktiviteter i klubbens regi eller på initiativ fra medlemmer. Følge med på Facebook og på e-post!


Events