Category Archives: Meldinger

Norges beste padleklubb vil ha deg!

Har du lyst til å gjøre en innsats for Norges beste padleklubb?

Årsmøtet nærmer seg, og vi skal velge nye personer til styret for Lillesand Padleklubb. Styrets fremste oppgave er å arbeide for at LPK fortsatt skal være en livskraftig og framtidsrettet klubb.

Klubben trenger et engasjert styre som er opptatt av å gjøre smarte valg for framtiden og som har et blikk for helheten i klubben. I styret får du en stor mulighet til å være med å påvirke.

Viktige arbeidsområder:

  • Gjennom ulike type aktiviteter bidra til padleglede for alle og et godt miljø i klubben
  • Legge grunnlaget for en sunn og god drift gjennom kompetanseutvikling, HMS og god styring av økonomien
  • Sammen med de andre foreningene på Verven, etablere og videreutvikle felles lokaler

Inspireres du av klubbens visjon «Padleglede for alle»? Vet du om en person vi bør spørre om å gjøre en innsats i styret?

Ta kontakt med valgkomitéen ved Per-Oddvar Osland, mobil 992 86 861, per00osland@gmail.com eller Marianne Grønvold Flakk, mobil 995 20 814, mariannegflakk@hotmail.com