Forsikring

“Som medlem av LPK må du selv sørge for egen forsikring for deg selv og ditt utstyr. Klubben har en forsikring som gir noe dekning ved invaliditet. Dette er imidlertid svært begrenset og vi anbefaler alle våre medlemmer å sørge for egen personforsikring som dekker ditt aktivitetsnivå. Din kajakk og ditt utstyr er ikke forsikret av LPK, selv om du er med på tur i klubbens regi. Privat utstyr som lagres i klubbens lokaler er heller ikke forsikret.»

Alle barn som er medlem av LPK og som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Se alle vikår for barneidrettsforsikring på idrett.no