Handlingsplan

Lillesand Padleklubb skal ..

  • Legge til rette for klubbhus sentralt i Lillesand slik at dette blir et felles utgangspunkt for aktivitet. Klubben kan vurdere samarbeid med andre organisasjoner der dette er hensiktsmessig.   
  • Legge til rette for turpadling for alle 
  • Tilby aktiviteter som fellespadling og bassengpadling 
  • Arrangere kurs for å bidra til sikker padling 
  • Legge til rette for kompetanseutvikling som sikrer at klubben har kursholdere 
  • Bidra til folkehelse og miljøvennlig aktivitet gjennom klubbens padletilbud 
  • Sikre en stabil og engasjert medlemsmasse 
  • Tilrettelegge for en aktiv barne- og ungdomsgruppe med utgangspunkt på Verven