Klubbkajakker

Regler for bruk av kajakker og utstyr som Lillesand Padleklubb eier.

Alle medlemmer av Lillesand Padleklubb har mulighet til å låne klubbens utstyr til fellesturer eller egne turer. Utstyret er et felles gode som baserer seg på tillit og noen enkle spilleregler. Utlån gjelder bare på dager/tider når det ikke er kurs eller fellesturer.

 • Alle som låner kajakk på egen hånd MÅ ha grunnkurs hav eller kunne dokumentere å ha tilsvarende kunnskap om bruk av kajakk (se krav her).
 • De som låner kajakker og utstyr må notere dette i utlåns- protokollen på Verven, og sjekke at alt utstyr er i orden før de starter padlingen. Hvis det oppstår eller oppdages skader på utstyret, noteres dette i utlånsprotokollen. Ved skader utover normal slitasje skal dette varsles til utstyrsansvarlig.
 • Barn/ungdom under 18 år som skal låne kajakk MÅ være i følge med en voksen med minimum grunnkurs hav. Det skal også være minst en voksen per 5 barn/ungdommer. Voksne som leder barne-/ungdomsgrupper må kunne demonstrere at de kan kameratredning og ferdigheter som forventes av de som har våttkort med oblatet til grunnkurs hav.
 • Lånt utstyr skal om mulig skylles med ferskvann før det settes på plass etter turen.
 • Lukene tas av og legges flatt på dekk eller et annet sted der de ikke er bøyd. Lasterommene skal rengjøres og alt vann skal tørkes opp.
 • Utlånskajakker lagres
 • på høyre side når man kommer inn på Verven.
 • Kajakkene må returneres til Verven samme dag hvis ikke annet er spesielt avtalt med utstyrsansvarlig.
 • Annet utstyr kan disponeres av medlemmene. Lån registreres i utlånsprotokollen eller avtales med utstyrsansvarlig.
 • Medlemmer har første prioritet på lån av kajakker på fellesturer. Ut over dette kan ikke-medlemmer kun bruke klubbens kajakker etter avtale med klubbens leder eller nestleder.
 • Kurs i regi av klubben har også prioritet foran vanlig utlån til medlemmer.
 • Klubbens kajakker og utstyr har alltid førsteprioritet når det gjelder plassen som LPK har på Verven. Husk å se på plakater for riktig behandling av LPKs eiendeler.
GOD TUR!

Oversikt over klubbens kajakker (Klikk her!)

Retningslinjer for utleie/utlån av klubbens utstyr (Klikk her!)