Klubbkajakker

Lillesand padleklubb har 22 kajakker for utlån til medlemmer.

Alle som låner kajakk på egenhånd, må minimum ha grunnkurs og ha vært med på minimum 3 fellesturer.

 • Barn/ungdom under 18 år som skal låne kajakk, må være i følge med en voksen med minimum introkurs. Det skal være minst en voksen per 5 barn/ungdommer. Voksne som leder barne-/ungdomsgrupper må kunne demonstrere ferdigheter i kameratredning.
 • Lånt utstyr skal skylles med ferskvann før det settes på plass etter turen
 • Lukene tas av og legges i cockpit
 • Lån av utstyr skal føres i loggboken som ligger på Verven
 • Utlånskajakker lagres på høyre side når man kommer inn på Verven.
 • Kajakkene må returneres til Verven samme dag hvis ikke annet er spesielt avtalt med styret.

De som låner kajakker må notere dette i utlånsprotokollen, og de må sjekke at alt utstyret er i orden før de starter padlingen. Hvis det oppstår eller oppdages skader på utstyret, noteres dette i utlånsprotokollen. Vanlig utlån gjelder bare på dager/tider når det ikke er kurs eller fellesturer.

Ved skader utover normal slitasje, står låntaker ansvarlig for å få dette reparert.

Klubbmedlemmer har første prioritet på lån av kajakker på fellesturer. Ut over dette kan ikke-medlemmer som deltar på fellesturer, leie klubbkajakk for kr 50,- per tur.

Kurs i regi av klubben har også prioritet foran vanlig utlån til medlemmer.

Kajakker som kan lånes

 • 2 stk Valley Etain
 • 2 stk Valley Sirona
 • 2 stk Venture Kayaks Easky 17, blå
 • 6 stk North Shore Atlantic, rød
 • 5 stk Tsunami SP barnekajakker
 • 2 stk Tahe Marine barnekajakker
 • 2 stk Tahe Marine ungdomskajakker
 • 1 stk Winner Tandemkajakk