Klubbkvelder

Klubb- og temakvelder

Gjennom vintersesongen inviterer vi til temakvelder for medlemmene våre. Målet er å styrke det sosiale fellesskapet og eierforholdet til klubben og ikke minst å lære av hverandre gjennom å ta opp aktuelle temaer. Det blir en kort innledning om et tema med påfølgende samtaler og diskusjoner. Vi har tanker om å ta opp temaer som navigasjon, knuter og knop, klubbutvikling, overnattingsturer sommer og vinter, klubbhusprosjektet osv.

Tid, sted og temaer blir annonsert på Facebook og her på klubbens nettsted under Aktivitetskalender 

Send gjerne inn ønsker om temaer til styret@lillesandpadleklubb.no!