Klubbkvelder

Klubb- / temakvelder

Gjennom vintersesongen inviterer vi til temakvelder for medlemmene våre. Målet er å styrke det sosiale fellesskapet og eierforholdet til klubben og ikke minst å lære av hverandre gjennom å ta opp aktuelle temaer. Det blir en kort innledning om et tema med påfølgende samtaler og diskusjoner. Vi har tanker om å ta opp temaer som navigasjon, knuter og knop, klubbutvikling, overnattingsturer sommer og vinter, klubbhusprosjektet osv.

Temaer for vinteren 2017-2018 blir annonsert senere.

Dato/tid:

3. oktober 2017 kl 18-20 Tema: Navigasjon og turplanlegging (Per Aage)

7. november 2017  kl 18-20 Tema: Knuter, vi lager lang og kort taueline (Per Aage / Helge )

5. desember 2017 kl 18-20 Tema: Nytt klubbhus (Per-Oddvar)

23. januar 2018 kl 18-21

6. februar 2018 kl 18-20

6. mars 2018 kl 18-20

 

Kveldene blir etter hvert lagt ut som arrangementer på Facebook slik at dere kan klikke “Skal”. Da får vi en oversikt over antallet og om vi får plass på Verven eller må flytte til et større lokale.

Send gjerne ønsker om temaer til pergab01@gmail.com