Klubbkvelder

Klubb- / temakvelder

Gjennom vintersesongen inviterer vi til temakvelder for medlemmene våre. Målet er å styrke det sosiale fellesskapet og eierforholdet til klubben og ikke minst å lære av hverandre gjennom å ta opp aktuelle temaer. Det blir en kort innledning om et tema med påfølgende samtaler og diskusjoner. Vi har tanker om å ta opp temaer som navigasjon, knuter og knop, klubbutvikling, overnattingsturer sommer og vinter, klubbhusprosjektet osv.

Temaer blir annonsert på våre Facebook-sider.

Send gjerne ønsker om temaer til styret@lillesandpadleklubb.no