Styret og styrearbeid

Styret

Styreverv Navn Kontakt
Leder Line Kristiansen 974 01 588 line.kristiansen@mhwirth.com
Nestleder Thomas Pindard 909 38 857 pindard@gmail.com
Kasserer Frank Huset 476 69 494 frahus@icloud.com
Sekretær Per-Oddvar Osland 992 86 861 p-osland@online.no
Styremedlem Tone Thorvaldsen Vareberg 909 17 600 vareberg87@gmail.com
Vara 1  Sølvi Johannessen  
Vara 2 Håkon Ragnarsson Langfeldt  
Vara 3 Tord Haarklau  

Andre roller

  • Barne- og ungdomsgruppa:  Thomas Pindard
  • Kursansvarlig: Per Aage Gabrielsen
  • Bassengtrening: Kjetil Døhl

Referat fra styremøter

Alle medlemmer i klubben kan melde inn saker til styremøter. Saker må meldes inn senest 4 dager før møtet. Har du forslag om sak, ta kontakt med leder eller sekretær. Referat blir gjort tilgjengelig (sensitive saker unntas).

Styremøter (klikk på dato for referat):

Saker til styremøter

Har du en sak du ønsker å legge frem for styret i padleklubben? Send sak til leder eller sekretær senest fire dager før møtet, så tar vi det opp på neste møte. Bruk dette skjemaet (link) for beskrivelse av saken din.

Årsmøter

Referat og underlag fra tidligere årsmøter: