Styret og styrearbeid

Styret

Styreverv Navn Kontakt
Leder Øyvind Lie 915 63 641 ojli@frisurf.no
Nestleder Line Kristiansen 974 01 588 line.kristiansen@mhwirth.com
Kasserer Frank Huset 476 69 494 frahus@icloud.com
Sekretær Per-Oddvar Osland 992 86 861 p-osland@online.no
Styremedlem Brita Gabrielsen 932 19 325 brita.gabrielsen@gmail.com
Vara 1  Håkon Ragnarsson Langfeldt
Vara 2 Tone Thorvaldsen Vareberg  
Vara 3 Tord Haarklau  

Andre roller

  • Barne- og ungdomsgruppa:  Thomas Pindard
  • Kursansvarlig: Per Aage Gabrielsen
  • Bassengtrening: Kjetil Døhl

Referat fra styremøter

Alle medlemmer i klubben kan melde inn saker til styremøter. Saker må meldes inn senest 4 dager før møtet. Har du forslag om sak, ta kontakt med leder eller sekretær. Referat blir gjort tilgjengelig (sensitive saker unntas).

Styremøter 2019 (klikk på dato for referat):  18.3.19, 25.4.19, 13.6.19, 29.8.19, 24.10.19, 28.11.19, 23.1.2020, 25.2.2020.

Styremøter 2018 (klikk på dato for referat): 9.4.18, 7.5.18, 28.5.1820.8.18, 12.9.1815.10.1810.12.1814.1.1914.2.19.

Saker til styremøter

Har du en sak du ønsker å legge frem for styret i padleklubben? Send sak til leder eller sekretær senest fire dager før møtet, så tar vi det opp på neste møte. Bruk dette skjemaet (link) for beskrivelse av saken din.

Årsmøter

Referat og underlag fra tidligere årsmøter: