Styret og styrearbeid

Styret

Styreverv Navn Telefon/e-post
Leder Øyvind Lie 915 63 641 ojli(æ)frisurf.no
Nestleder Vibeke Realfsen 918 76 321 vibeke.r(æ)live.no
Kasserer Heidi Haugebo 414 67 818 hhaugebo(æ)gmail.com
Sekretær Per-Oddvar Osland 992 86 861 p-osland(æ)online.no
Styremedlem Brita Gabrielsen 932 19 325 brita.gabrielsen(æ)gmail.com
Vara 1  Håkon Ragnarsson Langfeldt 959 76 886
Vara 2 Espen Tveit  

Andre roller

  • Barne- og ungdomsgruppa:  Thomas Pindard
  • Kursansvarlig: Helge Johannessen
  • Bassengtrening: Kjetil Døhl

Referat fra styremøter

Alle medlemmer i klubben kan melde inn saker til styremøter. Saker må meldest inn senest 4 dager før møtet. Har du forslag om sak, ta kontakt med leder eller sekretær. Referat blir gjort tilgjengelig (sensitive saker unntas).

Styremøter 2018 (klikk på dato for referat): 9.4.18, 7.5.18, 28.5.1820.8.18, 12.9.1815.10.1810.12.18, 14.1.19, 11.2.19.

Saker til styremøter

Har du en sak du ønsker å legge frem for styret i padleklubben? Send sak til leder eller sekretær senest fire dager før møtet, så tar vi det opp på neste møte. Bruk dette skjemaet (link) for beskrivelse av saken din.

Årsmøter

Referat og underlag fra tidligere årsmøter: