Styret

 

Styreverv Navn Telefon/e-post
Leder Øyvind Aske 993 90 078 oyvind.aske@vegvesen.no
Nestleder Øyvind Lie 915 63 641 ojli@frisurf.no
Kasserer Kari Beate Østerhus 400 78 753 raoester@online.no
Sekretær Per Aage Gabrielsen 905 47 849 pergab01@gmail.com
Styremedlem Vibeke Realfsen 918 76 321 vibeke.r@live.no
Vara 1 Anne Henriette Schanke 986 54 307 ahenriet@online.no
Vara 2 Helge Johannessen 481 53 726 helge.johannessen113@gmail.com
Vara 3 Espen Tveit  

Andre roller:

Barne- og ungdomsgruppa:  Espen Tveit

Kursansvarlig: Helge Johannessen

Klikk her for å lese protokollen fra årsmøte 2017.