Tag Archives: Padlekurs

Retningslinjer for leie eller lån av klubbens utstyr

Retningslinjene har vært drøftet i styret i oktober og november 2022, ikke uten hodebry. Styret hadde to spor å velge mellom: 1) At LPK kunne drive med uteie av kajakker og tilhørende utstyr eller 2) at LPK ikke skulle drive med ren utleie siden dette ikke faller inn under klubbens formål.

Vi landet på det siste. At LPK ikke skal drive med ren utleie skal likevel ikke være til hinder for at LPK kan holde kurs i padling for andre organisasjoner. Poenget er at det skal foregå i LPKs regi i kooperasjon med aktører som det er formålstjenlig å ha samarbeid med. Når padlekurs gjennomføres slik, vil klubben stille sine egne instruktører til disposisjon. Derved kan vi sørge for kvalitet og sikkerhet samtidig som vi tilgodeser våre instruktører og klubben selv. Vi skal være fleksible, lydhøre og samarbeidsvillige overfor andre aktører slik at de gjennom LPK får et godt og trygt kursopplegg som de er fornøyd med.

Klikk her for å lese retningslinjene!