Velkommen

Velkommen til Lillesand Padleklubb! På denne sida finner du informasjon om medlemskap, aktiviteter, styrearbeid og mer. For fortløpende annonseringer, se klubbens side på Facebook.

Gratis kurs for barn og ungdom

Både i 2021 og 2022 har vi holdt gratis grunnkurs for barn og ungdom - begge gangene muliggjort ved sponsing av GjensidigeStiftelsen. Ca. 60 unge har deltatt til nå.

Read More

Kajakkurs

Vi gjennomfører kurs i sommerhalvåret.

Read More

Stor takk til våre sponsorer

Les om hvem som støtter oss og hva de har hjulpet oss med å realisere!

Read More

Retningslinjer for leie eller lån av klubbens utstyr

Retningslinjene har vært drøftet i styret i oktober og november 2022, ikke uten hodebry. Styret hadde to spor å velge mellom: 1) At LPK kunne drive med uteie av kajakker og tilhørende utstyr eller 2) at LPK ikke skulle drive med ren utleie siden dette ikke faller inn under klubbens formål.

Vi landet på det siste. At LPK ikke skal drive med ren utleie skal likevel ikke være til hinder for at LPK kan holde kurs i padling for andre organisasjoner. Poenget er at det skal foregå i LPKs regi i kooperasjon med aktører som det er formålstjenlig å ha samarbeid med. Når padlekurs gjennomføres slik, vil klubben stille sine egne instruktører til disposisjon. Derved kan vi sørge for kvalitet og sikkerhet samtidig som vi tilgodeser våre instruktører og klubben selv. Vi skal være fleksible, lydhøre og samarbeidsvillige overfor andre aktører slik at de gjennom LPK får et godt og trygt kursopplegg som de er fornøyd med.

Klikk her for å lese retningslinjene!