Velkommen

Velkommen til Lillesand Padleklubb! På denne sida finner du informasjon om medlemskap, aktiviteter, styrearbeid og mer. For fortløpende annonseringer, se klubbens side på Facebook.

Gratis kurs for barn og ungdom

Både i 2021 og 2022 har vi holdt gratis grunnkurs for barn og ungdom - begge gangene muliggjort ved sponsing av GjensidigeStiftelsen. Ca. 60 unge har deltatt til nå.

Read More

Kajakkurs

Vi gjennomfører kurs i sommerhalvåret.

Read More

Stor takk til våre sponsorer

Les om hvem som støtter oss og hva de har hjulpet oss med å realisere!

Read More

Norges beste padleklubb vil ha deg!

Har du lyst til å gjøre en innsats for Norges beste padleklubb?

Årsmøtet nærmer seg, og vi skal velge nye personer til styret for Lillesand Padleklubb. Styrets fremste oppgave er å arbeide for at LPK fortsatt skal være en livskraftig og framtidsrettet klubb.

Klubben trenger et engasjert styre som er opptatt av å gjøre smarte valg for framtiden og som har et blikk for helheten i klubben. I styret får du en stor mulighet til å være med å påvirke.

Viktige arbeidsområder:

  • Gjennom ulike type aktiviteter bidra til padleglede for alle og et godt miljø i klubben
  • Legge grunnlaget for en sunn og god drift gjennom kompetanseutvikling, HMS og god styring av økonomien
  • Sammen med de andre foreningene på Verven, etablere og videreutvikle felles lokaler

Inspireres du av klubbens visjon «Padleglede for alle»? Vet du om en person vi bør spørre om å gjøre en innsats i styret?

Ta kontakt med valgkomitéen ved Per-Oddvar Osland, mobil 992 86 861, per00osland@gmail.com eller Marianne Grønvold Flakk, mobil 995 20 814, mariannegflakk@hotmail.com