MITT VARSEL - hvordan varsle om noe som ikke er greit i Lillesand Padleklubb?


Lillesand Padleklubb skal være en trygg og god klubb å være medlem av!

Styret i LPK har besluttet å følge NIF sin veileder og portal for slik varsling, og har opprettet egen portal i MITT VARSEL, for å håndtere slike saker, kryptert og unntatt offentligheten, slik at du kan være trygg på at personvernet blir godt ivaretatt!

Hva skjer når du har varslet? 

- Vi følger opp alle varsler. Når vi har mottatt varslet ditt, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.

- Ønsker du å vite hvem som er den første som leser varselet i ditt idrettslag eller annet organisasjonsledd, så kan du ta kontakt med styreleder eller annen kontaktperson i ditt idrettslag for å forhøre deg om dette.

Varsle med navn

Du kan varsle med navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som sier ifra og den/de det eventuelt varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.

Varsle anonymt 

Du kan velge å være anonym og varsle uten navn. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller e-post slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym i en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon.

Opplever du noe ugreit, enten på klubbturer, kurs eller andre sammenhenger knyttet til klubben vår, klikk deg inn på linken under, se veiledning, og send oss ett varsel om saken, og vi vil ta tak i dette så snart vi får melding.


https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-vil-varsle/