Havpadling er en populær fritidsaktivitet som gir store naturopplevelser, som de fleste kan mestre! 

Med riktig utstyr og kompetanse om sikkerhet og redning er det en trygg aktivitet.

 

I uminnelige tider har folk rodd, seilt og padla på vannet. Havkajakken er en av de eldste farkostene som ennå er i bruk. I dag er havpadling en populær fritidsaktivitet. Det er omkring 150 000 aktive kajakkpadlere i Norge. De fleste padler havkajakk. 9000 er organisert i klubber under Norges Padleforbund. Det finnes et eget utdanningssystem for padlere, fra våttkort til spesialiserte sertifiseringer innen egenferdighet og instruksjon.

All nødvendig kursing kan dere få hos oss i Lillesand Padleklubb!


Padling gir mange fantastiske opplevelser:

 • Nærkontakt med naturen
 • Ro og tilstedeværelse
 • Mestring og glede
 • Lek og spenning i krevende farvann
 • Tilgang til nye naturområder
 • Trening og fysisk aktivitet
 • Sosiale og inkluderende miljøer
 • Lavterskel fritidsaktivitet for alle

I samspillet med båt og vann vil en padler raskt oppleve stor progresjon og økt mestring . Det stilles relativt lave krav til fysisk kapasitet. De aller fleste har derfor mulighet til å utvikle seg som havpadlere. Havpadlere utvikler respekt for naturkreftene og utvikler holdninger som handler om å ta vare på miljøet de beveger seg i. Kajakkpadling er en skånsom måte å ta seg rundt i naturen på. Gode padlere respekterer ferdselsforbud i verneområder og kaster aldri ikke-organisk søppel i naturen. Dette er en fantastisk arena å bruke for å feks  lære barn om hvordan man tar vare på naturen!

Riktig utstyr og ferdigheter gir trygg padling

Det viktigste utstyret for padleren er selve kajakken, åra og personlig påkledning. Påkledninga skal sørge for at man flyter og holder seg varm nok til å kunne ferdes sikkert, også etter å ha vært i vannet. I tillegg bør man ha med seg en del sikkerhetsutstyr. Om man skal på lengre eller krevende turer trengs det også spesielt utstyr for navigasjon, reparasjon, kommunikasjon, leirliv og proviant til dem som er med.

Havpadling er en trygg aktivitet. Med riktige ferdigheter er det lav sannsynlighet for skader eller ulykker. De vanligste skadene er mindre alvorlige og oppstår når en padler skal stige opp i eller i land fra kajakken. Lillesand Padleklubb har høyt fokus på trygg ferdsel på vannet, gjennom sine
HMS-regler

Drukning eller nedkjøling i forbindelse med kantring gir de alvorligste ulykkene. Derfor er det å øve på redning og håndtering av ulykkessituasjoner viktig. Det er i Norge ikke kjente drukningsulykker med grupper av padlere som er øvet på redning under rådende forhold.

De beste tipsene for sikker padling er å:

 • Padle sammen med andre
 • Kle deg etter vanntemperaturen
 • Øve på egenredning og kameratredning ofte
 • Forberede deg på de farvannene og forholdene du skal padle i, å padle innaskjærs på flatt vann i en gruppe stiller lavere krav til kompetanse og teknikk enn en tur ytterst i havgapet med sterke strømmer, store bølger og sterk vind.

Riktig padleteknikk gir lavere belastning

Riktig padleteknikk omfatter bruk av hele kroppen, fra hvor vi fester blikket til grepet om åra og fraspark med føttene. De største musklene i kroppen er de sterkeste. Det er viktig å bruke bein, hofter/sete og overkropp når du padler.


Ved å ta kurs hos oss vil du lære det du trenger for å mestre dette best mulig! 

Våre kurs finner du her.

 

Kilder:

LPK

Nasjonal digital læringsarena www.ndla.no