Takk til Sparebankstiftelsen!

Postet av Lillesand Padleklubb den 4. Des 2023

Da har Edvin og Anne Lise vært i Arendal og fått overrakt diplom på omsøkte midler til bruk mot tilrettelagt padling og barn, fra #sparebankstiftelsen SR-bank! Dette gir oss store muligheter for økt aktivitet i året som kommer - har du lyst til å bidra? Send mail til styret@lillesandpadleklubb.no :)
Takk til Sparebanken Sør som gjør ferdigstillelse av brygga mulig!

Postet av Lillesand Padleklubb den 20. Nov 2023

Hurra!

Vi har vært så heldige at vi har fått 180 000,- til å ferdigstille byggeprosjektet vårt!Takket være Sparebanken Sør, kan vi nå få fullført byggeprosjektet, med trygg og god adkomst til brygga for alle!

"– De skrev en veldig god søknad, det må sies. Vi ønsket jo å bidra til at padleklubben får gjort ferdig bryggeanlegget, som så vidt vi vet er den eneste brygga i Agder som er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er også flott at brygga kan brukes av allmennheten, og at de satser på barn og unge, er forklaringen til banksjef Monica Igland" overfor Lillesandsposten hele artikkelen kan dere lese her :https://www.lp.no/sport/i/q14XAo/tildelt-nesten-200-000-kroner-for-aa-skreddersy-tilbudet

Med tilsagn om 1/3 av kostnaden i tippemidler, er vi da endelig i boks med fullfinansieringen, og ser frem til å bli ferdige med bryggeprosjektet vi har holdt på med i snart 3 år!

I tillegg har Lillesand Sparebank gitt 40 000,- i gave tidligere til startfasen av prosjektet.
Lillesand Padleklubb har fått tildelt støtte/midler fra Agder Fylkeskommune og Lillesand Idrettsråd!

Postet av Lillesand Padleklubb den 20. Nov 2023

LILLESAND PADLEKLUBB REALISERER NÅ PADLEGLEDE FOR ALLE!

 

Lillesand padleklubb har fått økonomisk støtte slik at de kan gi et tilbud til lavinntektsfamilier, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne/helseutfordringer og til barn og unge.

 

“Nærheten til sjøen, muligheten til å komme seg ut og oppleve den fantastiske skjærgården, umotorisert, uten å måtte ha egen båt, er selve hjertet i klubben og hos medlemmene”, sier Edvin Hansen som er leder i Lillesand padleklubb. Han fremhever at dette gir et lavterskeltilbud på naturopplevelser, mulighet for overnattingsturer, rekreasjon etc. for en svært rimelig penge. Takket være økonomisk støtte fra Lillesand idrettsråd og Agder fylkeskommune skal klubben nå bygge opp et tilbud som vil nå ut til mange flere.

 

I løpet av denne sommersesongen har klubben kjøpt inn utstyr og etablert padling for personer med nedsatt funksjonsevne / helseutfordringer via Sunnaas-stiftelsen, samt for barn og unge. Klubben starter nå arbeidet med å utdanne flere aktivitetsledere slik at de også kan tilby rimelig padling for lavinntektsfamilier og flyktninger.

 

Edvin Hansen fremhever at klubbens målsetting er å spre padleglede!

Den økonomiske støtten gjør det mulig for klubben å skaffe utstyr, utdanne aktivitetsledere og å tilby medlemsskap og kurs til en svært rimelig penge for de som opplever at økonomien er stram.


Vi takker Lillesand Idrettsråd for de 50 000,- vi fikk i sommer, og Agder Fylkeskommune for de 270 000,- vi er tildelt til innkjøp av parapadleutstyr, inkludering og utdanning av aktivitetsledere!